8 listopada 2018 roku grupa uczniów z klas 8B i 8C z nauczycielką historii p. Dianą Blok uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza” przygotowanej przez pracowników IPN. W czasie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz miasta, m.in. prezydent – pan Wojciech Szczurek.

Na ekspozycji poruszone zostały kwestie związane z genezą odrodzenia Rzeczypospolitej i walką o jej granice.

Ciekawą częścią wystawy są sylwetki Ojców Niepodległości Pomorza i Kujaw takich jak Antoni Abraham, pod którego pomnikiem uczniowie złożyli wiązankę kwiatów.