Nauczyciele nieobecni w przyszłym tygodniu:

Wesołowska – 7a język angielski według ustalonego planu, 6 c grupy łączone, 2a i 2 b ze swoimi wychowawczyniami,

Słupczyńska – w poniedziałek i wtorek odwołana logopedia, nauczyciel wraca 03.03 ,

Parnawska-Wieloch– wszystkie zajęcia odwołane,

Wieloch– zajęcia odwołane, jedynie 01.03. (poniedziałek) 7b na 3 lekcji ma doradztwo zawodowe z p. Mężeńską,

Szulist – nieobecna w czwartek tj. 04.03., na 1 lekcji 7d i na 5 lekcji 8 a mają doradztwo zawodowe z p. Mężeńską.