ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY  

Koszt  za  miesiąc CZERWIEC52,00 zł  ( 13 dni )

Termin wpłat: 26.05.2022r. – 30.05.2022 r.

Zapytania o odpisy w maju można też kierować na e-mail:

e.buliczak@sp17.eu