Za obiady listopadowe płacimy w dn. 27 – 29.10.2021r. (kwota: 76,00 zł).

Osoby, które zgłaszały odpisy, przed dokonaniem przelewu proszone są o kontakt z p. Intendentką lub z sekretariatem szkoły.