Uprzejmie prosimy o odbieranie rzeczy, pozostawionych w szatni.

Każdy, kto zostawił w szatni ubrania, buty itp., może odebrać swoje rzeczy

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 13.30.