DRODZY RODZICE / OPIEKUNOWIE,

W PRZYPADKU WYJŚĆ I WYCIECZEK JEDNODNIOWYCH CAŁEJ KLASY,  PROSZĘ  ZGŁASZAĆ ODPISY  INDYWIDUALNIE W DNIU POPRZEDZAJĄCYM  NIEOBECNOŚĆ.