ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

w miesiącu KWIETNIU 2018r.

Należność za obiady w miesiącu kwietniu prosimy uiszczać

w terminie do 05 kwietnia 2018r. na rachunek bankowy

lub do 10 kwietnia 2018r. u Pani Intendentki (pokój nr 25,

w godz. 7.00 – 12.00), po godzinie 12.00 w sekretariacie szkoły.

Koszt za miesiąc kwiecień – 63,00 zł.

Nie należy pomniejszać kwoty ze względu

na przerwę świąteczną, należność główna

uwzględnia już odpisy z tego tytułu.