sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl07:57 (2 godziny temu)
do Monika, Iwona

Szanowni Państwo

Trwa nabór do RADY DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Wśród Państwa społeczności na pewno są młodzi ludzie, którzy
wyróżniają się szczególną aktywnością społeczną i
obywatelską. Kolejnym krokiem w ich działalności może być
członkostwo w RADZIE DIALOGU Z MŁODYM POKOLENIEM!

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem
opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca
2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.)

Rada między innymi:

  ·         Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne
w Polsce;

  ·         Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz
rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;

  ·         Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach
ważnych dla młodzieży;

  ·         Wspiera działalność instytucji, które działają na
rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Wymogi naboru i szczegóły:
https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem