Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Informujemy, że za miesiąc grudzień opłata wynosi 56,00 zł. Dotyczy wyłącznie dzieci z 0a i 0b.

W przypadku zgłoszenia odpisu w miesiącu listopadzie, przed dokonaniem płatności, proszę o kontakt z sekretariatem (w dniach 26 i 27 listopada 2020r).

Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości wykonania odpisu z tyt. nieobecności dziecka w miesiącu grudniu.

Przy tak małej ilości dzieci, koszt ugotowania obiadu jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do tego, gdy zapewnia się obiadki wszystkim uczniom i nie będzie możliwości zwrócenia zakupionych towarów.

Wszystkie wniesione opłaty za uczniów klas 1-3 (pomniejszone o odpisy za listopad 2020r), zostaną zwrócone na konto, wskazane w deklaracji zapisu na obiady.