ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

Koszt za miesiąc grudzień – 52,50 zł.

W dniu 22.12.2017r. (z uwagi na „wigilie klasowe”) obiadu nie będzie – kwota została odjęta od należności głównej.

Przed realizacją przelewu,  prosimy o telefoniczne ustalenie kwoty odpisu

(NIE MOŻE BYĆ NADPŁAT) !!!

UWAGA!!!

W miesiącu grudniu NIE MOŻNA ROBIĆ WPŁAT na styczeń (dotyczy przelewów bankowych),

wszystkie wpłacone w ten sposób kwoty zostaną utracone na rzecz Urzędu Miasta  i uznane za niebyłe – konieczna będzie powtórna wpłata !!!