ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 (MAJ 2019r.)

 

NA RACHUNEK BANKOWY

(w tytule: za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa)

69 1440 1026 0000 0000 1253 2927

 

Kwota do zapłaty – wytyczne!!!

 

1/ Osoby, które PŁACIŁY za obiady kwietniowe i mają zwroty z tytułu

odpisów za czas strajku wpłacają:

38,50 zł

(jeśli ktoś zgłaszał dodatkowo odpisy poza czasem strajku,

proszę o kontakt z sekretariatem szkoły w celu ustalenia właściwej

kwoty do zapłaty).

 

2/ Osoby, które NIE PŁACIŁY za obiady kwietniowe i nie mają z tego tytułu zwrotu,

a chcą, by dziecko jadło w maju, wpłacają:

66,50 zł

W przypadku wątpliwości, co do wysokości kwoty do zapłaty, przed dokonaniem przelewu bardzo proszę o kontakt z sekretariatem (telefon, e-mail).

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwa wpłata u Pani Intendentki (pokój nr 25; w godz. 7.00 – 12.00)

lub po godzinie 12.00  w sekretariacie szkoły.