Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie,

Do tej pory nie otrzymaliśmy wytycznych dotyczących nauczania hybrydowego w klasach 1-3, na podstawie których możemy podjąć decyzję w w/w sprawie.

Istotnie zmiany zaplanowaliśmy w czasie egzaminów próbnych klas ósmych czyli w środę, czwartek i piątek 17/18/19.03.21. Ze względu na konieczność zapewnienia sal dla uczniów klas ósmych przy równoczesnym maksymalnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego na pewno w tych dniach zajęcia dydaktycznych dla klas 1-3 n terenie szkoły nie będzie. Obecnie rozważamy dwie możliwości- dni wolne od zajęć edukacyjnych dla całej szkoły lub zajęcia zdalne również w klasach 1-3. Każda z opcji wymusza opiekę nad dziećmi ze strony rodziców. Proszę zatem Państwa, abyście zapewnili opiekę nad dziećmi w dniach 17/18/19.03.21 ( środa, czwartek, piątek).

Monika Małyszko

dyrektor SP 17 Gdynia