9 października 2023 roku uczniowie klas pierwszych przyjęli z rąk Pani Dyrektor Moniki Małyszko pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni. Wśród szumu fal, dźwięków Hymnu Państwowego i Pieśni Szkoły, w podniosłej atmosferze na ORP „Błyskawica” obiecali pilnie się uczyć i rozsławiać imię naszej „17”. Świeżo pasowane dzieci otrzymały także ufundowane przez rodziców koszulki z logo szkoły. Po uroczystym pasowaniu uczniowie wraz z rodzicami mieli możliwość zwiedzenia okrętu i wysłuchania jego ciekawej historii.