Godziny „dzwonków” w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni

1 lekcja – 8:00 – 8:45

2 lekcja – 8:55 – 9:40

3 lekcja – 9:50 – 10:35

4 lekcja – 10:45 – 11:30

5 lekcja – 11:50 – 12:35

6 lekcja – 12:55 – 13:40

7 lekcja – 13:55 – 14:40

8 lekcja – 14:50 – 15:35

Oddziały (klasy)

0A

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn wf
Jab
GIM
OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
wf
Jab
KOR
rel.
Kil
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
OP
Rog
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf.
Resz
15
Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
 
 
 
Wt Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
rel.
Kil
2
wf
Resz
BAJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
j.ang.
Kos
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Jab
GIM
Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
rel.
Kil
2
 
 
 
Pi wf
Resz
KOR
Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
Ed.wcz.
Resz
2
j.ang.
Kos
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 B

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn  
 
 
wf
Gał
BAJ
inf.
Gał
15
j.ang.
Kos
3
Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
rel.
Kil
3
wf
Jab
GIM
Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
 
 
 
Czw Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
j.ang.
Kos
3
rel.
Kil
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
Ed.wcz.
Gał
3
wf
Gał
BAJ
 
 
 
 
 
 

1 C

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn  
 
 
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
j.ang.
Gw
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
rel.
Kil
3
wf
Gw
GIM
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Gw
3
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
inf.
Gw
15
 
 
 
Czw  
 
 
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
wf
Jab
GIM
rel.
Kil
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Gw
BAJ
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
Ed.wcz.
Gw
2
 
 
 

2 A

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn  
 
 
wf
Pli
KOR
Ed.wcz.
Pli
4
Ed.wcz.
Pli
4
Ed.wcz.
Pli
4
inf.
Pli
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Kos
4
rel.
Kil
4
Ed.wcz.
Pli
4
Ed.wcz.
Pli
4
Ed.wcz.
Pli
4
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
j.ang.
Kos
4
wf
Pli
KOR
Ed.wcz.
Pli
4
Ed.wcz.
Pli
4
Ed.wcz.
Pli
4
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
rel.
Kil
4
j.ang.
Kos
4
Ed.wcz.
Pli
4
Ed.wcz.
Pli
4
Ed.wcz.
Pli
4
 
 
 
Pi Ed.wcz.
Pli
3
Ed.wcz.
Pli
3
wf
Pli
BAJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 B

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn j.ang.
Kos
7
Ed.wcz.
Biesz
7
Ed.wcz.
Biesz
7
Ed.wcz.
Biesz
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt rel.
Kil
7
Ed.wcz.
Biesz
8
Ed.wcz.
Biesz
8
Ed.wcz.
Biesz
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr j.ang.
Kos
7
Ed.wcz.
Biesz
7
Ed.wcz.
Biesz
7
wf
Biesz
GIM
inf.
Biesz
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
wf
Biesz
GIM
Ed.wcz.
Biesz
7
Ed.wcz.
Biesz
7
Ed.wcz.
Biesz
7
rel.
Kil
7
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
j.ang.
Kos
7
Ed.wcz.
Biesz
7
Ed.wcz.
Biesz
7
Ed.wcz.
Biesz
7
wf
Biesz
KOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 A

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn  
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Kow
19
Ed.wcz.
Wil
7
Ed.wcz.
Wil
7
inf.
Wil
15
rel.
Szm
8
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed.wcz.
Wil
8
Ed.wcz.
Wil
8
Ed.wcz.
Wil
8
j.ang.
Kow
8
 
 
 
Śr wf
Wil
BAJ
Ed.wcz.
Wil
8
Ed.wcz.
Wil
8
Ed.wcz.
Wil
8
rel.
Szm
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Kow
8
wf
Wil
KOR
Ed.wcz.
Wil
8
Ed.wcz.
Wil
8
Ed.wcz.
Wil
8
 
 
 
Pi wf
Wil
BAJ
Ed.wcz.
Wil
8
Ed.wcz.
Wil
8
Ed.wcz.
Wil
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 B

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn  
 
 
 
 
 
Ed.wcz.
Les
8
Ed.wcz.
Les
8
Ed.wcz.
Les
8
j.ang.
Kow
4
rel.
Szm
4
 
 
 
 
 
 
Wt Ed.wcz.
Les
4
Ed.wcz.
Les
4
Ed.wcz.
Les
4
wf
Les
BAJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
rel.
Szm
4
wf
Les
GIM
Ed.wcz.
Les
8
Ed.wcz.
Les
8
Ed.wcz.
Les
8
 
 
 
Czw  
 
 
Ed.wcz.
Les
4
Ed.wcz.
Les
4
inf.
Les
15
j.ang.
Kow
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi j.ang.
Kow
4
wf
Les
GIM
Ed.wcz.
Les
4
Ed.wcz.
Les
4
Ed.wcz.
Les
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 C

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn Ed.wcz.
Zdu
3
Ed.wcz.
Zdu
3
Ed.wcz.
Zdu
3
wf
Zdu
GIM
j.ang.
Kow
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed.wcz.
Zdu
7
Ed.wcz.
Zdu
7
Ed.wcz.
Zdu
7
j.ang.
Kow
7
rel.
Szm
7
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed.wcz.
Zdu
7
Ed.wcz.
Zdu
7
Ed.wcz.
Zdu
7
wf
Zdu
BAJ
rel.
Szm
7
 
 
 
Czw Ed.wcz.
Zdu
7
Ed.wcz.
Zdu
7
j.ang.
Kow
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Zdu
BAJ
inf.
Zdu
15
Ed.wcz.
Zdu
7
Ed.wcz.
Zdu
7
Ed.wcz.
Zdu
7
 
 
 

4 A

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn muz.
Szul
17
j. pol.
Łac
5
g.wych.
Żoł
10
bas.
Kra
Basen_Tor4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt j. pol.
Łac
5
mat.
Żoł
10
wf
Kra
KOR
wf
Kra
KOR
przyr
Leo
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
j. pol.
Łac
5
inf.
Wie
15
j.ang.
Żyl
6
wf
Kra
KOR
przyr
Leo
16
mat.
Żoł
5
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Kow
19
inf.
Wie
15
Czw  
 
 
 
 
 
j. pol.
Łac
5
hist.
Blo
17
plast.
Sam
20
mat.
Żoł
10
rel.
Szm
10
j.ang.
Żyl
18
 
 
 
j.ang.
Kow
19
 
 
 
Pi wdż
Kacz
18
tech.
Sam
20
mat.
Żoł
6
j.ang.
Żyl
5
j. pol.
Łac
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Kow
13

4 B

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn mat.
Misz
9
j. pol.
Gry
12
g.wych.
Gry
12
bas.
Wie
Basen_Tor1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bas.
Bied
Basen_Tor3
Wt  
 
 
 
 
 
wf
Wie
BAJ
hist.
Blo
17
inf.
Wie
15
j. pol.
Gry
12
rel.
Szm
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Żyl
18
Śr wf
Wie
GIM
wf
Wie
GIM
j. pol.
Gry
12
muz.
Szul
17
mat.
Misz
9
j.ang.
Rut
13
przyr
Leo
16
 
 
 
 
 
 
wf
Bied
KOR
wf
Bied
KOR
j.ang.
Żyl
12
Czw  
 
 
 
 
 
wdż
Kacz
11
mat.
Misz
9
j.ang.
Rut
13
j. pol.
Gry
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Żyl
17
wf
Bied
GIM
Pi j.ang.
Rut
19
przyr
Leo
16
mat.
Misz
9
j. pol.
Gry
12
plast.
Sam
20
tech.
Sam
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf.
Wie
15

5 A

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn mat.
Żoł
10
j.ang.
Rut
13
j. pol.
Op
6
g.wych.
Op
6
bas.
Bied
Basen_Tor4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Żyl
19
Wt j. pol.
Op
6
plast.
Sam
20
mat.
Żoł
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Żyl
18
Śr  
 
 
wdż
Kacz
11
wf
Bied
GIM
mat.
Żoł
10
muz.
Szul
17
j. pol.
Op
6
rel.
Szm
12
biol.
Leo
16
 
 
 
Czw geog.
Du
16
hist.
Blo
17
j.ang.
Rut
13
mat.
Żoł
10
wf
Bied
BAJ
wf
Bied
BAJ
j. pol.
Op
6
 
 
 
 
 
 
inf.
Wie
15
Pi j. pol.
Op
6
j.ang.
Rut
19
hist.
Blo
17
tech.
Sam
20
mat.
Żoł
10
inf.
Wie
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Żyl
12
 
 
 

5 B

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn j. pol.
Łac
5
inf.
Wie
15
mat.
Misz
9
g.wych.
Rut
13
bas.
Jab
Basen_Tor3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt mat.
Misz
9
muz.
Szul
17
j.ang.
Rut
13
j. pol.
Łac
5
hist.
Blo
17
wf
Kra
KOR
wf
Kra
KOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr tech.
Sam
20
hist.
Blo
17
j. pol.
Łac
5
mat.
Misz
9
j.ang.
Rut
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czw wdż
Kacz
5
j. pol.
Łac
5
plast.
Sam
20
j.ang.
Rut
13
mat.
Misz
9
rel.
Szm
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Jab
KOR
Pi biol.
Leo
16
mat.
Misz
9
j. pol.
Łac
5
geog.
Du
16
wf
Kra
KOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Jab
GIM
wf
Jab
GIM

6 A

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn j. pol.
Op
6
muz.
Szul
17
rel.
KsKrz
20
mat.
Misz
9
g.wych.
Leo
16
bas.
Kra
Basen_Tor4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
mat.
Misz
9
hist.
Blo
17
j. pol.
Op
6
j.ang.
Kos
9
wf
Kra
KOR
wf
Kra
KOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr wdż
Kacz
12
rel.
KsKrz
12
hist.
Blo
17
plast.
Sam
20
j.ang.
Kos
20
mat.
Misz
9
j. pol.
Op
6
 
 
 
 
 
 
Czw  
 
 
mat.
Misz
9
geog.
Du
16
tech.
Sam
20
biol.
Leo
16
j. pol.
Op
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Jab
KOR
Pi mat.
Misz
9
j. pol.
Op
6
j.ang.
Kos
11
inf.
Wie
15
wf
Kra
KOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Jab
GIM
wf
Jab
GIM

6 B

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn inf.
Wie
15
mat.
Żoł
10
hist.
Blo
17
j. pol.
Gry
12
rel.
KsKrz
5
bas.
Bied
Basen_Tor3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Żyl
19
Wt wf
Kra
GIM
wf
Kra
GIM
biol.
Leo
16
mat.
Żoł
10
j. pol.
Gry
12
j.ang.
Kow
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inf.
Wie
15
Śr  
 
 
plast.
Sam
20
tech.
Sam
20
j. pol.
Gry
12
j.ang.
Kow
19
mat.
Żoł
10
muz.
Szul
17
wf
Kra
KOR
 
 
 
j.ang.
Żyl
16
 
 
 
Czw  
 
 
 
 
 
rel.
KsKrz
18
j. pol.
Gry
12
mat.
Żoł
10
wdż
Kacz
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Bied
BAJ
wf
Bied
BAJ
Pi  
 
 
mat.
Żoł
10
j.ang.
Kow
13
hist.
Blo
17
j. pol.
Gry
12
g.wych.
Bied
9
geog.
Du
16
 
 
 
 
 
 
wf
Bied
GIM
j.ang.
Żyl
18

7 A

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn hist.
Blo
16
j. pol.
Op
6
j. fr.
Kaw
11
chem.
Maj
18
g.wych.
Blo
17
biol.
Leo
16
rel.
KsKrz
17
 
 
 
 
 
 
j.niem.
Nie
16
Wt muz.
Szul
17
j. pol.
Op
6
plast.
Sam
20
j.ang.
Rut
13
mat.
Żoł
10
wf
Jab
GIM
wf
Jab
GIM
geog.
Du
16
 
 
 
inf.
Wie
15
wf
Bied
BAJ
wf
Bied
BAJ
Śr j.ang.
Rut
13
j. fr.
Kaw
16
mat.
Żoł
6
chem.
Maj
18
j. pol.
Op
6
fiz.
Soj
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
Nie
10
j.ang.
Żyl
10
Czw rel.
KsKrz
10
geog.
Du
16
mat.
Żoł
10
biol.
Leo
16
j. pol.
Op
6
hist.
Blo
17
inf.
Oso
15
j.ang.
Rut
13
 
 
 
j.ang.
Żyl
18
 
 
 
Pi mat.
Żoł
10
fiz.
Soj
18
wf
Jab
KOR
wf
Jab
KOR
j. pol.
Op
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
Bied
GIM
wf
Bied
GIM
j.ang.
Żyl
13

8 A

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn chem.
Maj
18
rel.
KsKrz
16
j. pol.
Łac
5
j.niem.
Nie
10
fiz.
Soj
18
mat.
Soj
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
Nie
13
j. fr.
Kaw
11
 
 
 
Wt inf.
Oso
15
edb
Adr
16
j. pol.
Łac
5
j.ang.
Kow
19
wos
Mał
20
hist.
Blo
17
geog.
Du
16
mat.
Soj
11
 
 
 
Śr  
 
 
chem.
Maj
18
 
 
 
mat.
Soj
11
j. pol.
Łac
5
j.ang.
Kow
19
j.niem.
Nie
9
 
 
 
 
 
 
j.niem.
Nie
10
 
 
 
j. fr.
Kaw
9
 
 
 
Czw wos
Mał
6
rel.
KsKrz
18
wf
Kra
KOR
wf
Kra
KOR
j. pol.
Łac
5
mat.
Soj
11
hist.
Blo
17
 
 
 
 
 
 
wf
Bied
BAJ
wf
Bied
BAJ
Pi g.wych.
Soj
11
j. pol.
Łac
5
biol.
Leo
16
mat.
Soj
18
j.ang.
Kow
13
fiz.
Soj
18
wf
Kra
GIM
wf
Kra
GIM
 
 
 
wf
Bied
KOR
wf
Bied
KOR

8 B

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn rel.
KsKrz
13
g.wych.
Misz
9
chem.
Maj
18
j.niem.
Nie
10
mat.
Misz
9
j. pol.
Gry
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
Nie
13
j. fr.
Kaw
11
 
 
 
Wt j. pol.
Gry
12
hist.
Blo
13
edb
Adr
9
mat.
Misz
9
j.ang.
Kow
19
geog.
Du
16
fiz.
Soj
18
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Rut
13
Śr chem.
Maj
18
mat.
Misz
9
 
 
 
j.ang.
Kow
19
j. pol.
Gry
12
wos
Mał
5
j.niem.
Nie
9
 
 
 
 
 
 
j.niem.
Nie
10
j.ang.
Rut
13
 
 
 
j. fr.
Kaw
9
 
 
 
 
 
 
Czw mat.
Misz
9
wos
Mał
6
wf
Kra
KOR
wf
Kra
KOR
rel.
KsKrz
18
inf.
Oso
15
j. pol.
Gry
12
 
 
 
 
 
 
wf
Bied
BAJ
wf
Bied
BAJ
j.ang.
Rut
13
Pi hist.
Blo
17
j.ang.
Kow
13
j. pol.
Gry
12
mat.
Misz
9
fiz.
Soj
18
biol.
Leo
16
wf
Kra
GIM
wf
Kra
GIM
 
 
 
inf.
Oso
15
wf
Bied
KOR
wf
Bied
KOR

8 C

Dzień 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pn  
 
 
chem.
Maj
18
j.ang.
Kos
19
j. pol.
Łac
5
j. fr.
Kaw
11
rel.
KsKrz
18
mat.
Soj
11
fiz.
Soj
18
 
 
 
j.ang.
Rut
13
j.niem.
Nie
10
Wt edb
Adr
13
j. pol.
Łac
5
j.ang.
Kos
19
biol.
Leo
16
mat.
Soj
11
g.wych.
Łac
5
wos
Mał
13
 
 
 
 
 
 
inf.
Oso
15
Śr j. fr.
Kaw
16
inf.
Oso
15
chem.
Maj
18
j. pol.
Łac
5
fiz.
Soj
18
wf
Kra
GIM
wf
Kra
GIM
wos
Mał
5
 
 
 
j.niem.
Nie
10
j.ang.
Rut
13
wf
Wie
KOR
wf
Wie
KOR
Czw wf
Kra
GIM
wf
Kra
GIM
hist.
Blo
17
j. pol.
Łac
5
mat.
Soj
11
rel.
KsKrz
18
mat.
Soj
11
 
 
 
 
 
 
wf
Wie
KOR
wf
Wie
KOR
Pi j. pol.
Łac
5
hist.
Blo
17
mat.
Soj
10
j.ang.
Kos
11
geog.
Du
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Rut
19