Drodzy Rodzice Uczniów klas 1-4,

Nauczyciele świetlicy oraz nauczyciele wspomagający mogą pomóc w nauce dzieciom, których rodzice pracują i nie mogą pomóc im w nauce na odległość. Oczywiście nadal ich kontakt będzie kontaktem na odległość przy użyciu dostępnych im i dzieciom komunikatorów.  Prosimy kontaktować się w tej sprawie mailowo.

g.kustra@sp17.edu.pl

k.samsel@sp17.edu.pl

m.matysiak@sp17.edu.pl

j.leoniak@sp17.edu.pl

g.bieszke@sp17.edu.pl

l.czaplinska@sp17.edu.pl

a.galarda@sp17.edu.pl

m.goncz@sp17.edu.pl