Dnia 12 listopada (piątek) zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły przypada kolejny dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Został on uzgodniony z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim. Tego dnia świetlica pracuje wyjątkowo w godzinach 8.00-16.00. Ze względów logistycznych prosimy rodziców o zapis dziecka na zajęcia opiekuńcze. Listy będą otwarte do wtorkowych godzin popołudniowych..