Dnia 3 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji z posterunku przy ulicy Owsianej. Młodzieży przedstawiono informacje na temat odpowiedzialności nieletnich. Policjantka przypomniała znaczenie takich pojęć jak: małoletni, nieletni, demoralizacja, czyn karalny, kurator, sąd rodzinny, cyberprzemoc.