Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 zaprasza zainteresowanych uczniów na zajęcia:

Umiem ładnie mówić, czytać i pisać – zajęcia logopedyczno-terapeutyczne przeznaczone dla uczniów z klas II i III (wtorki godz. 13.30 – 14.30);

Myślnik – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne poszerzone o treści rozwijające umiejętności uczenia się, przeznaczone dla uczniów z klas V, VI i VII (wtorki 15.30 – 17.00).

Powyższe zajęcia są bezpłatne, odbywają się od 3 października, na terenie poradni ul. Opata Hackiego 13.

Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać u pedagoga szkolnego lub w poradni, tel. 58 623 31 39. Tam też należy wcześniej dokonać zapisu dziecka na zajęcia.