W dniach 7 – 8 marca na terenie szkoły w ramach godzin lekcyjnych odbędą się Rekolekcje. Dnia 9 marca (środa) nie ma zajęć lekcyjnych, szkoła zapewnia tylko opiekę w świetlicy. Stołówka pracuje bez zmian.