Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 –  możliwe będzie składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w trybie uzupełniającym. Wraz z wnioskiem należy przynieść do sekretariatu szkoły dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek: 8.30 – 15.00

wtorek – czwartek: 11.30 – 15.00

piątek: 8.30 – 15.30

W przypadku pytań, prosimy o kontakt tel. 58 620 89 78, 505 276 031

Jednocześnie przypominam o konieczności potwierdzenia woli zapisu dziecka do zerówki/oddziału przedszkolnego w dniach 07-10 czerwca 2021r. , stanowi to podstawę przyjęcia dziecka do szkoły. Dotyczy wniosków złożonych w trybie uzupełniającym.

Wolę można potwierdzić w następujący sposób:

– bezpośrednio na stronie, na której wprowadzany był wniosek (jeśli strona jest dostępna), należy pobrać druk i przesłać skan,

– pobrać druk z dyżurki szkolnej – wypełnić, podpisać, a następnie zostawić na dyżurce lub złożyć w sekretariacie szkoły,

– pobrać druk ze strony szkoły (zakładka Dla Rodzica – Rekrutacja), wypełnić, podpisać i  przesłać skan.

Skany wysyłają Państwo na adres:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl