Zapraszam do wzięcia udziału w Szkolnych Zawodach Szybowców „Smyki na start.”. W zawodach udział biorą pary utworzone przez dziecko wraz z rodzicem. Zawody odbędą się dnia 6. lutego 2016 r. w godz. 9:00-12:00. Koszt udziału 25 pln od pary. Zawody podzielone są na dwie części.

Pierwsza część warsztatowa – uczestnicy otrzymują jeden model szybowca na parę. Ich zadaniem jest złożenie szybowca z lekkiej pianki depron w stołówce szkolnej. Zawodnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały do złożenia szybowca.

W drugiej części zawodów uczestnicy przechodzą na salę gimnastyczną, gdzie dokonują pierwszych, próbnych lotów szybowcami. Jeżeli zachodzi taka potrzeba dokonują drobnych poprawek, wyważają je i trymują. Następnie rozpoczynamy zawody lotów szybowcem. Rzuty szybowcem wykonują wyłącznie dzieci. Każdy uczestnik ma 5 rzutów szybowcem. Każdorazowo dokonuje się pomiaru długości lotu szybowcem, a następnie wpisuje się wynik na karcie startowej zawodnika i u Sędziego Głównego. Wygrywa ten uczestnik, którego suma wszystkich 5 zmierzonych lotów będzie najdłuższa.

Każdu uczestnik otrzymuje na własność złożony przez siebie szybowiec (rozpiętość skrzydeł ok. 50 cm). Ponadto dla każdego uczestnika przewidziane są drobne upominki, a dla zwycięzców nagrody dodatkowe.

Ilość miejsc ograniczona (50 osób) – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy u organizatora zawodów – Agnieszki Plichta (s.4).

Konieczna obecność rodzica wraz z dzieckiem ze względu na stopień trudności zadań do wykonania oraz używanych klei.

Szybowce będą wydawane w dniu zawodów przy wejściu głównym do szkoły wraz z numerami i kartami startowymi. Prosimy o zabranie jedynie czegość do picia i/lub jedzenia oraz obuwia na zmianę.

Zapraszam do wspólnej zabawy.

Agnieszka Plichta