Miło mi poinformować,ze ubiegłoroczna absolwentka naszej szkoły Basia Pluta została stypendystką aż dwóch programów. Otrzymała ona Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – na rok szkolny 2023/2024 oraz Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok szkolny 2022/2023, finansowanego z budżetu województwa pomorskiego. podstawą do otrzymania tych stypendiów były jej wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach, zwłaszcza uzyskanie tytułu laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z języka angielskiego „Junior”

Gratulujemy!