Informujemy, że już w marcu na terenie naszej szkoły rozpoczną się zajęcia Szkoły dla rodziców. Jest to cykl zajęć dla rodziców, których celem jest wspieranie ich w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności porozumiewania się, wymiana doświadczeń. Zajęcia będą odbywały się w kilku modułach, w czwartki i w poniedziałki po południu (można wybrać moduł). Rozpoczną się już w marcu.  Będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Organizatorem Szkoły dla rodziców jest MOPS. Posiadamy kilka wolnych miejsc. Jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem lub będą mieli Państwo jakieś pytania, prosimy o kontakt z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Poniżej zamieszczamy tematykę poszczególnych modułów.

  1. Moduł: Dziecko w rodzinie (zajęcia w poniedziałki, od 11 marca!) Zakres tematyczny: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były respektowane przez dziecko, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć dziecka, aktywne słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, pochwały i kary, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, itp.
  2. Moduł: Komunikacja i asertywność (czwartki, od 7 marca!) Zakres tematyczny: sposoby porozumiewania się, asertywność, agresja kontra asertywność, aktywne słuchanie, rozwijanie umiejętności formułowania komunikatów „ja”, itp.
  3. Moduł: Relacje wewnątrz rodziny (zajęcia w poniedziałki od 13 maja)
  4. Moduł: „Rodzeństwo bez rywalizacji” Jak to jest między rodzeństwem (zajęcia w poniedziałki od 27 maja)
  5. Moduł: Jak pokochać kaktusa, czyli rzecz o wychowaniu nastolatka (zajęcia w poniedziałki od 17 czerwca)
  6. Moduł: Świadomy rodzic – seksualność w pigułce (zajęcia w czwartki od 16 maja)