W środę 10 maja 2017r klasy IV wzięły udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Po obejrzeniu filmu szkoleniowego uczniowie przystąpili do ćwiczeń praktycznych. Dowiedzieli się jak prawidłowo wykonać zewnętrzny masaż serca i sztuczne oddychanie, a następnie przećwiczyli nabytą wiedzę na fantomach. Szkolenie przeprowadzili nauczyciele wf z pomocą wychowawców klas.