Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I – III i IV – VII. Polega na przeczytaniu 1o książek w 10 tygodni, od 10 stycznia do 20 marca. Spośród 16 zaproponowanych tytułów uczeń wybiera 10 i powinien wykazać się znajomością treści poprzez samodzielne wypełnienie testu w domu. Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów otrzymają dyplom oraz ciekawe nagrody. Udział w konkursie należy zgłaszać w bibliotece szkolnej lub pod adresem m.szulist@sp17.eu. Wszystkie książki konkursowe znajdują się w bibliotece.  Szkolny konkurs czytelniczy