UWAGA!!!

Przypominamy, że w miesiącu grudniu NIE MOŻNA ROBIĆ WPŁAT

na styczeń 2018r. (NIE WPROWADZAMY dyspozycji przelewu do realizacji

przed 1 stycznia 2018r.).

Wszystkie kwoty, które wpłyną na konto szkoły w 2017 roku ZOSTANĄ

UTRACONE na rzecz Urzędu Miasta  i uznane za niebyłe – konieczna będzie

powtórna wpłata !!!