Rodzicu,

  • Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia w szkole zostaną zawieszone od 12 marca br. W szkole 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. Wychowawcy klas 0 – IV zapewnią podczas tych dwóch dni opiekę tym dzieciom, którym rodzice nie mogą zorganizować opieki w domu. Opieka jest od godziny 8.00 do 11.30. Potem dziecko może udać się do świetlicy, która pracuje przez te dwa dni zgodnie z planem.
  • Uczniom z klas V – VIII przez te dwa dni proponujemy bibliotekę w godzinach jej pracy.
  • Pamiętajcie Państwo o odwołaniu obiadów! Obiad dnia 12 i 13 marca będzie wydawany od 11.30 do 12.30.
  • Od 16 marca do 25 marca szkoła zawiesza działalność. Uczniowie klas 0 – VIII pozostają w domu.
  • Rodzicu, zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
  • Rodzicu, jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.
  • Rodzicu, przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
  • Rodzicu, rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
  • Rodzicu, śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.