Dnia 5 kwietnia 2024 roku uczniowie klasy 7b i 8a uczący się języka francuskiego zajęli III
miejsce ex-aequo w II Międzyszkolnym Konkursie Teatralnym Interpretacji Przysłowia
Francuskiego.
W tej edycji młodzi aktorzy przedstawili sytuacje w których możemy użyć powiedzenia
Vouloir c’est pouvoir – Chcieć to móc.
Scenariusze do obydwu przedstawień napisały: Gracja Gdaniec, Marta Mielczarek i
Marcelina Nitka.
Podczas konkursu uczniowie odważnie zaprezentowali swoje umiejętności teatralne,
wokalne i taneczne. Udowodnili, że zabawa w teatr jest świetnym sposobem nauki języka
obcego.
Bravo!