18 października uczniowie klas VI A i VII A uczestniczyli w ekologicznych warsztatach Bliżej Europy – Nowoczesne Metody Gospodarowania Odpadami w Eko Dolinie w Łężycach, organizowanych przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki w Gdyni. Celem wycieczki było zapoznanie się z funkcjonowaniem zakładu zajmującego się gromadzeniem i utylizacją odpadów komunalnych odbieranych z naszych domów. Uczniowie mieli przyjemność spotkać sokolnika pracującego w zakładzie i  dowiedzieć się, jaką  rolę odgrywa tam sokół. Usłyszeli także o tym, jakie odpady są segregowane i przetwarzane, a także co zrobić, by produkować mniej śmieci i jak prawidłowo segregować odpady.

Warsztaty pozwoliły  uczestnikom rozwijać świadomość i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze!