Uczniowie klas IV i V brali udział w warsztatach pt. „Wychowanie Komunikacyjne”, które poprowadził pan Krzysztof Szkurłatowski, podinspektor ds. edukacji Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Uczniowie dowiedzieli się jak odczytywać rozkłady jazdy, planować podróż, jakie bilety należy kupować i jakie grożą konsekwencje, jeśli tego nie zrobimy, a także gdzie szukać informacji na temat środków transportu miejskiego. Na zajęciach nie zabrakło dyskusji na temat tego, co wolno, a czego nie wolno robić w środkach komunikacji. Była też lekcja dobrych manier i kultury podróżowania. Warsztaty były bardzo ciekawe. Uczniowie z dużym zaangażowaniem w nich uczestniczyli, wypowiadając się chętnie i rozwiązując atrakcyjne zadania, takie jak: konkursy z rebusami, krzyżówkami, czy wykreślankami. Najlepsi zostali nagrodzeni, a na koniec każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.