Drodzy Uczniowie i Rodzice,

W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID 19 oraz w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie uczniów i nauczycieli przypominam, że na terenie SP 17 w częściach wspólnych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Od soboty jedyną dopuszczalna osłoną będą maseczki. Proszę zatem o wyposażenie uczniów uczęszczających do szkoły we właściwe maseczki wskazane w zaleceniach rządowych. Zróbmy to z poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych. Chcemy jak najdłużej cieszyć się możliwością edukacji stacjonarnej dla klas 0-3.

M.Małyszko

dyrektor SP 17 Gdynia