Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Kolejny raz prosimy o odebranie rzeczy pozostawionych na terenie szkoły. Kilkakrotnie w trakcie roku szkolnego oraz przed samym jego zakończeniem prosiliśmy o zgłaszanie się po rzeczy, które uczniowie pozostawili w szatni lub na korytarzach szkolnych. Po ubrania/buty można się zgłaszać do 26 sierpnia 2022r. Po tym terminie nie będzie już możliwości ich odebrania.