Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13.12.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. funkcjonuje według przyjętych zasad:

Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej. Grupy przedszkolne funkcjonują bez zmian. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze będą odbywały się w formie stacjonarnej. Wychowawcy klas I-III podadzą rodzicom godziny rozpoczynania zajęć. Biblioteka dla chętnych uczniów zostanie otwarta w poniedziałki i wtorki w godzinach 8.00-13.00.