• Decyzją Rady Ministrów zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły zostało przedłużone do 26 kwietnia.
  • Zaplanowane na 21, 22 i 23 kwietnia egzaminy ósmoklasisty nie odbędą się w tym terminie. Nowy zostanie podany z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.
  • W związku z powyższym 15 kwietnia powracamy do nauki zdalnej zgodnie z zasadami wypracowanymi wcześniej.