Już w piątek 31.07.2020 otrzymacie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia będą wydawane od godziny 9.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły. Przy wejściu na teren szkoły obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa ( obowiązkowa maseczka zakrywająca usta i nos, dezynfekcja rąk). Proszę o osobisty odbiór zaświadczeń uczniów lub ich rodziców.

W dniu dzisiejszym na szkolne konta milowe uczniowie otrzymali ode mnie informację wraz z danymi do logowania się na stronach okręgowej komisji egzaminacyjnej, gdzie również będzie można sprawdzić wyniki egzaminu.

 

Do zobaczenia

M.Małyszko