Rozpoczynamy V edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Skierowany jest on do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-4 oraz kl. 5-8. Etap pierwszy szkolno-biblioteczny odbywa się w terminie 25 listopada 2019 r. – 13 marca 2020 r. Uczniowie zdobywają 10 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur. Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole. Prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony konkursu lub z biblioteki, wypełnienie go przez rodziców/opiekunów i przyniesienie do biblioteki. Na podstawie formularza bibliotekarz zapisuje uczestnika do konkursu.

Lista lektur

https://wielka-liga.pl