W dniu dzisiejszym tj. 29 maja zostały podane do wiadomości wyniki  szóstoklasistów w całej Polsce.

Każdy uczeń dowiedział się, jak napisał język polski, matematykę i język angielski. Nasza szkoła wypadła bardzo dobrze. Wielu uczniów napisało testy na 100 %. Gratulujemy wszystkim szóstoklasistom! Możecie być z siebie dumni.