W ramach programu „Wyprawka szkolna” rodzice uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/16 naukę w klasie III oraz uczniów niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Dla rodzica”.