W dniu 31.10.2022 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni odbywać się będą zajęcia opiekuńcze dla zapisanych dzieci (uczniów tejże szkoły).

Zapisów można dokonać do dnia 26.10.2022 (środa) włącznie. Rodzice klas 0-IV otrzymali wiadomość za pomocą dziennika elektronicznego Librus Synergia z linkiem do zapisów. Dodatkowo jutro każdy uczeń otrzyma informację na ten temat na karteczce, która powinna być wklejona do dzienniczków dzieci.

Dokonanie zapisów ułatwi zaplanowanie pracy nauczycieli w tym dniu. Bardzo dziękujemy za współpracę.

Z poważaniem

Iwona Osowska