Nasza biblioteka posiada okazały zbiór książek napisanych w języku angielskim. Aby rozpowszechnić zwyczaj czytania w języku innym niż ojczysty, nauczycielki języka angielskiego zapraszają wszystkich uczniów klas I-IV do udziału w konkursie czytelniczym „Bookworm”.

Zadanie polega na wypożyczaniu książek właściwej kategorii wiekowej, cztaniu ich i wypełnianiu kart pracy dołączonych do nich. Regulamin konkursu zostanie udostępniony 14.03.2019.