W piątek tj. 12 marca nieobecni będą nauczyciele:

Kosz– zastępstwo,

Leszner – zastępstwo,

Luty – klasy zwolnione, nauczyciel nieobecny do 31.03.,

Klebba – 1 a, 5 a, I c, 3 a, 4 a zastępstwa, klasa 3 b i I b zwolnione,

Parnawska -Wieloch – klasy zwolnione,

Wojciechowska – klasy zwolnione,

Rapacz – zastępstwo,

Gończ– łączone,

Matysiak– łączone,

Mężeńska – odwołane,

Peplińska – łączone.