Dnia 1 lutego (poniedziałek) nieobecna będzie pani Klebba. Klasa 8 b na trzeciej godzinie będzie miała doradztwo zawodowe z panią Mężeńską. Klasa 4 a na czwartej godzinie weźmie udział w zajęciach z panią pedagog Kaczorowską.