W dniach: 18.05. ( klasy 0 – III) i 19.05. (klasy IV – VIII) odbędą się ostatnie w tym roku szkolnym zebrania z rodzicami. Wychowawcy ustalają godzinę rozpoczęcia spotkania. Do tego czasu wszyscy nauczyciele wystawiają oceny prognozowane z przedmiotów i zachowania. Zebrania odbywają się online. Rodziców prosimy o włączenie kamerek.