W związku ze zmiana stanowiska Ministerstwa Zdrowia dot. zasad zapobiegania COVID 19 informuję, że od 28.03.2022 znoszę obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych na terenie SP 17. Równocześnie zgodnie z sugestiami MZ rekomenduje ich stosowanie w miejscach, w których uczniowie znajdują się w dużych skupiskach.

Monika Małyszko