Przed nami wszystkimi trudny tydzień. Ósmoklasiści będą pisali swój pierwszy egzamin zewnętrzny z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Za wszystkich uczniów trzymamy kciuki i życzymy im, aby napisali jak najlepiej na swoje możliwości. To Taki Mont Everest, który należy zdobyć z klasą.

Przez trzy dni egzaminów świetlica pracuje normalnie z jednym wyjątkiem. Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 8.00. Pozostali uczniowie przez dni 25, 26, 27 maja mają  wolne od zajęć dydaktycznych.

Na obecną chwilę kontynuujemy nauczanie hybrydowe. Przyjmujemy zasadę, że klasy pracujące online są zwalniane z powodu nieobecności nauczyciela. Klasy pracujące w szkole mają zastępstwa. W wyjątkowych przypadkach takie klasy również będą zwalniane. W poniedziałek tj. 24 maja nie będzie obecna p. Rutkowska, za p. Klebbę zostały zorganizowane zastępstwa. Klasa 7 b na 2 lekcji  ma doradztwo zawodowe.