Od 10 czerwca 2019 r. biblioteka szkolna będzie przyjmować podręczniki wypożyczone na rok szkolny 2018/19. Wszyscy uczniowie proszeni są o zwrot podręczników według ustalonego harmonogramu. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie książek tj. zdjęcie okładek, wyjęcie notatek, kartkówek, zakładek itp. Ewentualne zniszczenia, uniemożliwiające dalsze użytkowanie podręcznika lub jego zgubienie należy zgłosić bibliotekarzowi. Przypominamy, że jeśli podręcznik ulegnie zniszczeniu/uszkodzeniu albo nie zostanie zwrócony, szkoła ma prawo zażądać od rodziców zwrotu jego wartości. Kwoty, jakie należy wpłacać oraz numer konta bankowego umieszczone są poniżej.

Harmonogram

Procedura wpłaty za zgubiony

Kwoty