Ogłoszenie o wykonaniu umowy. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni

Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. WICEADM. JÓZEFA UNRUGA 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000212363 1.4) Adres zamawiającego 1.4.1.) Ulica: ul. Grabowo 12 1.4.2.) Miejscowość: Gdynia 1.4.3.) Kod pocztowy: 81-265 1.4.4.) Województwo: pomorskie…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni

  Modernizacja sali gimnastycznej   Do pobrania: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.   Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. WICEADM. JÓZEFA UNRUGA…

Czytaj więcej