W dniu 04.12.15r. odbyło się podsumowanie projektu „Dzieci mają prawo do bezpieczeństwa”. Uczniowie mieli okazję utrwalić swoją wiedzę dotyczącą praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka oraz praw i obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły. Z dużym zaangażowaniem wzięli udział w quizie oraz omawianiu scenek przygotowanych przez uczniów klasy VIc. Na koniec została wspólnie odśpiewana piosenka na temat siły przyjaźni. Z takim przesłaniem dzieci wróciły na pozostałe lekcje.
Za aktywny udział w imprezie wszystkim serdecznie dziękujemy!