Mały Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas 0-3 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Gdynia w barwach jesieni”.

Technika pracy: dowolna płaska (rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie, wyklejanki, collage itp.).

Format: A4 lub A3.

Termin składania prac: do 13.10.2020 r.

Na odwrocie proszę umieścić: imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.

Kryteria oceny prac: twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu, ogólna estetyka i samodzielność wykonania prac, stopień opanowania technik plastycznych.

Uwaga: konkurs nie obejmuje  prac przestrzennych !

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!