Informuję,że w związku z dużą ilością zachorowań wśród uczniów i nauczycieli po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego zarządzam przejście wszystkich klas 1-8 na nauczanie zdalne w okresie od 24.01.2022 do 28.01.2022.

W szkole pozostają oddziały przedszkolne, które pracują zgodnie z planem, o ile nie będzie przesłanek do zmiany tej decyzji.

Jednocześnie informuję, że odpisy za obiady zostaną zrobione automatycznie.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i dziękuję za zrozumienie i okazywane wsparcie. Uważam, że podjęta decyzja jest niezbędna dla zdrowia uczniów i pracowników i pozwoli na normalne funkcjonowanie szkoły od 31.01.2022

 

Monika Małyszko

dyrektor SP 17 Gdynia